תהליכי הפיתוח והייצור

תהליכי הפיתוח והייצור

חברת "שקרצי" פועלת רבות על מנת לשמור על מעמדה כמובילה בתחום קליית, עיבוד ושיווק אגוזים ומוצריהם. לטובת קידום הנושא הוקם בחברה צוות מחקר ופיתוח, המורכב מטכנולוגי מזון ומהנדסי פיתוח מיומנים, אשר שוקד ללא לאות על פיתוח מוצרים חדשים ואחראי על מערך האיכות.

פיתוח מוצרים חדשים הינו פועל יוצא של שיתוף פעולה פורה בין צוות המחקר והפיתוח לבין מחלקת השיווק של החברה. אנשי המקצוע של מחלקת השיווק עוסקים ללא הרף בלמידת השווקים הקיימים, ניתוח מגמות בשווקים חדשים וזיהוי טרנדים מתהווים. אליהן מתווספות דרישות השוק והלקוחות, ומתוך השילוב ביניהן עולות הדרישות המועברות אל צוות המחקר והפיתוח. 

במקביל, מפעל הייצור בקיסריה מקיים מערך הבטחת איכות, אשר אחראי הן על בקרת האיכות במפעל, הן על ההסמכות השונות והן על יישום תקני האיכות לאורם אנו פועלים. פעולתו הרציפה של מערך הבטחת האיכות, מבטיחה כי במפעלי חברת "שקרצי" נשמרים הסטנדרטים הגבוהים ביותר של תעשיית המזון הישראלית והבינלאומית.